Lödösetraktens Hembygdsförening ordnade den 26 april en vandring vid Mjösundet, nordost om Prässebo, under guidning av Bengt Johansson.
23 personer deltog i vandringen där vi passerade flera ruiner av gårdar som varit bebodda från 1800-talet och fram till mitten av 1900-talet. Nu hade skogen växt upp högt på de åkrar där man en gång i tiden hade brutit mark för att kunna odla och hålla sina djur. Gemensamt för platserna vi såg var att det framför allt var matkällarna som var bäst bevarade. De var gediget byggda med stora hällar som tak.
Vi såg bl a ruinerna efter gården Huken som låg på en liten höjd utmed Vanderydsvattnet. Vid ”Gustavs” stod fortfarande det mesta av skorstenen fortfarande rakt upp och man såg resterna av den gamla köksspisen. Där gården Vattenhulan en gång låg passade vi på att fika i det vackra vädret. Där skrämde vi upp ett par tranor, vars rop sedan följde oss en bit på vägen. Vid platsen för gården Alemaden fanns det fortfarande rester av gamla hästdragna redskap i anslutning till de tidigare åkrarna.
Många av deltagarna hade någon gång bott i eller i närheten av Mjösundet och hade allahanda historier att berätta, både om bygden och om personerna som bott där.
Vi tackar Bengt för en intressant vandring.

Bengt berättar om gården Huken

Birgitta berättar mer om Huken

Källargrunden vid Huken

Det mesta av skorstenen vid Gustavs finns fortfarande kvar

Även köksspisen finns där

Trappan till huset vid Vattenhulan

Fika nedanför Vattenhulan

Såmaskinen stod kvar vid Alemaden

Köksspisen vid Alemaden fungerar inte längre