Lödösetraktens Hembygdsförening ordnade den 20 september en rundvandring i Lödöse under guidning av Birgitta Johansson. Närmare 30 deltagare från när och fjärran hade mött upp. Vandringen började vid Lyckhem där Birgitta berättade att huset byggdes av Samuel Olsson 1896 som några år senare också byggde Skansens huvudbyggnad. I början på 40-talet var Lyckhem pensionat och 1953 blev det efter renovering kommunhus för Lödöse kommun. Numera innehåller huset i huvudsak hyreslägenheter.
Vandringen fortsatte västerut där det berättades om Skansenkullens betydelse under medeltiden som försvarsanläggning och att Skansen under en stor del av 1900-talet var ett vårdhem som sysselsatte många i Lödöse, huvudsakligen under familjen Ekmans ledning.
Vandringen gick vidare över väg och järnväg ner mot älven. Där fanns det förr bl a charkuteri och syfabrik, men också brandstation och tvättstuga. Längst ner vid älven finns ”Slaktarns brygga” där både person- och fraktbåtar lade till innan nyare transportsätt tog över. Där tog vi vandrare en välbehövlig rast i det vackra septembervädret.
Klockargården intill har fått sitt namn av en klockare som bodde där på 1600-talet. Den nuvarande byggnaden kom till på 1800-talet då det gamla huset revs efter att flera av barnen avlidit av TBC. Närmare varvet fanns det tidigare arbetarbostäder men de flesta av dem är numera rivna, bara disponentvillan är kvar.
Äldre Lödösebor minns nog den stora röda byggnaden norr om varvet med ca 100 fönster. Där startades en elektrisk kvarn 1914 som malde både vetemjöl och havregryn. Där kunde man mala säd året om och var inte beroende av vind eller vatten. Den stora vita villan byggdes ursprungligen som kontor för kvarnen och det var först på 40-talet som det blev varvskontor där.
Vi tackar Birgitta för en intressant och trevlig vandring och ser fram- emot kommande vandringar i Lödöse.