Lödösetraktens Hembygdsförening har en gjort en resa i Västergötland. Man åkte
till Sandhults Hembygdsgård där man fick en guidning av det gamla huset från
1700-talet och gamla föremål. Här fanns bland annat ett verktyg som användes
till att pressa horn, efter uppvärmning, till skedar. Här intogs också
elvakaffet. Därefter gick resan till Bredared och Unos djur, ett museum med
över 200 verk av träkonstnären Uno Axelsson. Först visades en film om Uno
Axelsson, där han berättade om hur träfigurerna kom till. Helt fantastiskt hur
ett stycke trä kan förvandlas till träfigurer av alla de slag. Sedan gick resan
till Vänga kvarn för lunch. Man tackade reseledaren Jan och busschaufförer
Yngve för en trevlig resa.