Blog Image

Aktiviteter

Gjorda aktiviteter

Här samlar vi i text och bild de aktiviteter Lödösetraktens Hembygdsförening har gjort.
Föreningens verksamhetsområde omfattas av Ale-Skövde, St Peder och Tunge församlingar där flertalet av föreningens medlemmar bor. Det finns även medlemmar från andra delar av Västra Götaland och övriga Sverige. Föreningen bildades 30 september 1936 under namnet Gamla Lödöse Fornminnes och Hembygdsförening. Under flera år var föreningens verksamhet vilande. År 1962 startades verksamheten upp igen. I mitten av 1960-talet ändrades föreningens namn till Lödösetraktens Hembygdsförening.

Årsmöte 2018

Sammankomster Posted on 2018-03-15 09:30:36

Lödösetraktens Hembygdsförening höll årsmötet 3 mars i Ale-Skövde församlingshem, Nygård. Ordförande Sture Johansson hälsade oss välkomna och därefter hölls en parentation över avlidna medlemmar. Därefter vidtog sedvanliga mötesförhandlingar. Till ordförande för mötet valdes Kerstin Andersson och val av styrelse och kommittéer gjordes. Sture Johansson avgick som ordförande och ersattes av Henrik Olsson medan Sture Johansson istället valdes till v. ordförande, sekreterare blev Barbro Sandström och kassör Marlene Wikström. Övriga ledamöter blev Gunilla Sjöstedt, Jan Ahlqvist och Carina Täng med Kerstin Kristiansson, Birgitta Johansson och Robert Olsson som suppleanter.

Av verksamhetsberättelsen framkom att många aktiviteter såsom berättarkvällar, växtbytardagar, våffelkväll, gökotta och vår- och höstvandringar i vår hembygd förekommit. Revisionsberättelsen upplästes och ansvarsfrihet för styrelsen beviljades. Verksamhetsplanen för år 2018 framlades med bl.a. berättarkvällar, vandringar vår och höst i vår hembygd, gökotta 10/5, växtbytardag 22 maj, nationaldagsfirande 6/6 och våffelkväll 19 juni. Resa till Orust är inbokad till 25/8 och höstsamkväm under hösten samt flera studiecirklar kommer att hållas.

Dokumentationskommittén har dokumenterat det som hänt i bygden samt kopierat gamla bilder från socknarna i vårt verksamhetsområde.

Sture Johansson tillträdde som ordförande år 2003 och avtackades nu efter väl utfört arbete med en vacker blomsterbukett.

Efter mötesförhandlingarna blev det risgrynspudding med sylt, kaffe och kaka och lottdragning.

Carina Johansson, bördig från Lödöse, berättade och visade bilder från sitt år som FN-polis i Sydsudan, världens yngsta land som bildades så sent som 2011 genom en utbrytning från Sudan. Redan några dagar efter att Carina tillsammans med andra FN-poliser ankom till huvudstaden Juba utbröt återigen strider mellan regeringsstyrkor och rebeller varvid man fick förflytta sig till ett näraliggande skyddsrum. Det är i huvudsak de två största folkgrupperna i landet som strider mot varandra och risken är att detta kommer att pågå länge. Carina blev sedan stationerad vid Malakal i nordöstra Sydsudan där det fanns ett stort flyktingläger i anslutning till en FN-bas. Arbetsuppgifterna var bl. a. att utbilda inhemska poliser och att hjälpa till med övervakningen av flyktinglägret. Under regnperioden var det extra besvärligt i området. Vägarna var delvis ofarbara och marken mellan tälten i flyktinglägret blev som en lervälling. Sjukdomar som difteri, kolera och malaria härjade i lägret och med så många människor tätt inpå varandra sprids smittor lätt.

Vi tackar Carina för ett mycket intressant föredrag och många fina bilder.

Barbro Sandström/Claes-Göran WikströmÅrsmöte 2017

Sammankomster Posted on 2017-09-04 13:09:04

Lödösetraktens Hembygdsförening höll årsmötet den 4 mars i Ale-Skövde
församlingshem, Nygård. Ordförande Sture Johansson hälsade oss välkomna och därefter hölls en parentation över
avlidna medlemmar. Därefter vidtog sedvanliga mötesförhandlingar.
Till ordförande för mötet valdes Kerstin Andersson och val av styrelse och kommittéer gjordes.
Ordförande blev Sture Johansson, vice ordförande Henrik Olsson, sekreterare Barbro
Sandström
och kassör Marlene Wikström. Övriga ledamöter blev Gunilla Sjöstedt, Jan Ahlqvist och Carina Täng med
Kerstin Kristiansson,
Birgitta Johansson
och Robert Olsson som suppleanter.

Av verksamhetsberättelsen framkom att många aktiviteter såsom
berättarkvällar, växtbytardagar, våffelkväll, gökotta och vår- och
höstvandringar i vår hembygd förekommit. Revisionsberättelsen upplästes och
ansvarsfrihet för styrelsen beviljades. Verksamhetsplanen för år 2017 framlades
med bland annat berättarkvällar, vandringar vår och höst i vår hembygd, Gökotta
25 maj, växtbytardag 16 maj, nationaldagsfirande 6 juni och våffelkväll 20 juni
samt Öppet hus vid Valla-Marias stuga 11 juli. Resa till Unos djur är inbokad
till 27 augusti och samkväm under hösten samt flera studiecirklar kommer att
hållas.

Dokumentationskommittén har dokumenterat det som hänt i bygden
samt kopierat gamla bilder från socknarna i vårt verksamhetsområde.
Efter mötesförhandlingarna blev det risgrynspudding med sylt,
kaffe och kaka och lottdragning.
Marlene och Claes-Göran
Wikström berättade och visade
bilder från sin resa till Svalbard. Mycket intressant och många fina bilder!

/Barbro
Sandström80-årsfirande 30 september 2016

Sammankomster Posted on 2017-09-04 13:05:56

Fredagen den 30 september firade hembygdsföreningen att det
var 80 år sedan den bildades. Ett 60-tal medlemmar hälsades välkomna av
ordförande Sture Johansson för att äta god mat och bli påminda om det arbete
föreningen lagt ner under åren.

Birgitta Johansson berättade om föreningens historia under
de 80 åren. Föreningen bildades 1936 av bl. a. rektor Ernst Hollman och
komminister Olov Elfstam för att vårda vad gångna generationer lämnat i arv
till oss. Det fins gott om gamla protokoll från möten i föreningen som
beskriver vad man ägnade sig åt. En plan man hade var att köpa in gården
”Ladugården” mitt emot brandstationen för att ha som museum. Huset beskrevs som
ett av de äldsta i socken och tanken var att där samla fornminnes- och
allmogeföremål från bygden. Huset var i privat ägo och var i ganska dåligt
skick. 1946 fick föreningen ett erbjudande om att överta huset men hade då inga
möjligheter att ta hand om det. Efter hand avtog aktiviteterna och föreningen
blev vilande. Huset förföll och revs slutligen på 60-talet.

Då utgrävningarna påbörjades i Lödöse väcktes åter intresset
för hembygdsföreningen och den återuppväcktes igen 1962. Genom Rune Ekres
försorg skaffades en lokal i källaren till det nybyggda Fornäng-huset där en
del insamlade saker kunde förvaras. Först 1986 fick föreningen tillgång till
egna lokaler i Lyckhem som sedan ersattes med nuvarande lokal när Lyckhem
byggdes om till bostäder.

Sydost om Tingbergsskolan fanns en mycket gammal stuga som
föreningen efter framställan 1996 skulle
få överta. Stugan kallades Valla-Marias efter den senaste personen som bodde
där. Efter många turer med kommunen hittades en tomt för stugan i Krokenområdet
där ett ALU-lag hjälpte till att flytta och renovera stugan, medan föreningen
målade, tapetserade och inredde den tidsenligt. Nu står stugan där, skuggad av
björkar o andra lövträd och med en stor ek som vårdträd. Under sommarhalvåret
har föreningen flera olika aktiviteter där, både friluftsgudtjänster och
våffelkvällar men förstås också arbete för att underhålla stugan och
omgivningarna.

Numera samlar föreningen gärna in gamla foton från trakten
för att dokumentera hur det såg ut förr. Vi har också vandringar i hembygden,
ibland bland husen i samhället och ibland bland torpruiner och gårdar.

Utöver beskrivningen av föreningens historia läste Hillevi
Petersson en dikt av Bertil Hedin samt berättade om Tungedräkten där familjen
Elfstam i slutet på 1930-talet såg till att nytillverkning återupptogs efter
ett original som finns på Nordiska museet i Stockholm. Det unika med
Tungedräkten är att alla delar av den ursprungliga dräkten hittades tillsammans
i en koffert och man vet därför helt säkert hur dräkten var sammansatt. Till
midsommar 1940 fanns hela 9 st Tungedräkter uppsydda, alla med tyger vävda i
trakten.

Västergötlands Hembygdsförbund tackade föreningen för det
engagemang som lagts ner under alla år och utdelade ett diplom från förbundet. Föreningens
ordförande tackade Daga och Rolf för underhållningen, samt riktade ett tack
till de som arrangerat festen.Årsmöte 2016

Sammankomster Posted on 2016-04-04 19:57:02

Årsmöte hölls den 12 mars i Ale-Skövde församlingshem, Nygård. Ordförande Sture Johansson hälsade oss välkomna och därefter hölls en parentation över avlidna medlemmar. Därefter vidtog sedvanliga mötesförhandlingar. Till ordförande för mötet valdes Kerstin Andersson och val av styrelse och kommittéer gjordes.

Ordförande blev Sture Johansson, vice ordförande Jan Ahlqvist, sekreterare Barbro Sandström och kassör Marlene Wikström. Övriga ledamöter blev Birgitta Johansson, Bertil Kannerholt och Gull-Britt Kihlström med Gunilla Sjöstedt, Kerstin Kristiansson och Robert Olsson som suppleanter.

Av verksamhetsberättelsen framkom att många aktiviteter såsom berättarkvällar, växtbytardagar, våffelkväll, gökotta och vår- och höstvandringar i vår hembygd förekommit.

Revisionsberättelsen upplästes och ansvarsfrihet för styrelsen beviljades.

Verksamhetsplanen för år 2016 framlades med bland annat berättarkvällar, vandringar vår 24 april och höst i vår hembygd, gökotta 5 maj, växtbytardag 17 maj, nationaldagsfirande 6 juni och våffelkväll 21 juni . Resa till ”Gårdarna runt sjön” är inbokad till 20 augusti och höstsamkväm under hösten samt flera studiecirklar kommer att hållas.

Dokumentationskommittén har dokumenterat det som hänt i bygden samt kopierat gamla bilder från socknarna i vårt verksamhetsområde.

Efter mötesförhandlingarna blev det risgrynspudding med sylt, kaffe och kaka och lottdragning. Birgitta Persson underhöll oss med ”En blomstervandring med Jungfru Maria”, mycket stämningsfullt och vackert.

/Barbro SandströmÅrsmöte 2015

Sammankomster Posted on 2015-04-04 13:59:51

Årsmötet hölls den 14 mars i Ale-Skövde församlingshem,
Nygård. Ordförande Sture Johansson hälsade oss välkomna och därefter hölls en
parentation över avlidna medlemmar. Därefter vidtog sedvanliga
mötesförhandlingar. Till ordförande för mötet valdes Kerstin Andersson och val
av styrelser och kommittéer gjordes.

Ordförande blev Sture Johansson, v. ordförande Jan Ahlqvist,
sekreterare Barbro Sandström, och kassör Marlene Wikström. Övriga ledamöter
blev Birgitta Johansson, Bertil Kannerholt och Gull-Britt Kihlström med
Anne-Marie Karlsson, Gunilla Sjöstedt och Robert Olsson som suppleanter.

Av verksamhetsberättelsen framkom att många aktiviteter
såsom berättarkvällar, växtbytardag, våffelkväll, gökotta och vår och
höstvandringar i vår hembygd förekommit.

Revisionsberättelsen upplästes och ansvarsfrihet för
styrelsen beviljades. Verksamhetsplanen för 2015 framlades med bland annat
berättarkvällar, vandringar vår 26/4 och höst i vår hembygd, gökotta 14/5,
växtbytardag 19 maj, flaggan i topp 6/6 och våffelkväll 16 juni. Resa till
Dalsland är inbokad till 29/8 och höstsamkväm kommer att hållas i slutet av
året.

Dokumentationskommittén har dokumenterat det som hänt i
bygden samt kopierat gamla bilder från socknarna i vårt verksamhetsområde.

Marlene och Claes-Göran Wikström berättade och visade
fantastiska bilder från en resa till Hawaii.

/Barbro SandströmSammankomster Posted on 2015-04-04 13:46:43Höstsammankomst 21 november 2014

Sammankomster Posted on 2014-11-30 21:11:57

Lödösetraktens hembygdsförening hade sitt årliga höstsamkväm
den 21 november i Tunge bygdegård.

Ett 50-tal åhörare hade samlats för att höra ”Mjölnaren i
Tun”, Tommy Johansson från Tun nära Såtenäs berätta om sin kvarn.

Kvarnen i Tun är en elkvarn som och byggdes 1914 när bygden
fick elström, dvs för 100 år sedan. Tidigare var kvarnar drivna av vind eller
vatten, men med en kvarn som gick med elektricitet var man inte beroende av
väder eller vind för att mala. Tommy tog över kvarnen 1980 och är den tredje
ägaren i kvarnens historia. Det är en av få landsbygdskvarnar som fortfarande
är i aktiv drift.

Tommy visade en film om kvarnen och berättade också om hur
mjölnararbetet gick till förr och nu. Fortfarande är det mycket av arbetet som
sker manuellt i hans kvarn, inte minst själva paketeringen av mjölet.
Spannmålet köps in från närliggande gårdar och mjölet levereras till butiker i
närområdet. Det är alltså verkligen ”närproducerat”. Det fanns också påsar med
mjöl till försäljning, vilka hade en strykande åtgång.

Hillevi Petersson som tidigare varit lärare i Tunge och Göta
visade planscher sammanställda av en skolklass för några år sedan. De hade fått
var sitt gammalt kort med ett motiv från bygden och hade själva tagit nya kort
på samma platser och också forskat i historien om platserna, vem som hade bott
där mm. De hade beskrivit både torpställen, ”slott”, affärer, fabriker och
mycket annat.

Det serverades förstås kaffe och såldes lotter. Tack alla som hjälpte till med arrangemanget.Berättarkväll 21 oktober 2014

Sammankomster Posted on 2014-10-27 19:15:33

Under berättarkvällen talade deltagarna om Julförberedelser förr i världen, både sådana de varit med om själva och sådana de hört om eller läst om.

Man talade om när grisen skulle slaktas, berättade om grisar som rymde från slakten och om alla supar som skulle tas under slaktandet.

I början av november ystade man osten. När man åt den osten vid juletid var den fortfarande ganska mjuk så det gick inte att använda osthyvel utan man fick skära ganska tjocka skivor med kniv.

En del gjorde sitt öl hemma medan de flesta köpte sin öl och svagdricka från bryggeribilen som utgick från Göta. Svagdricka drack även barnen fast den höll ca 2,25 % alkohol. Få skulle ge sina barn sådant i dag.

Lutfisken var nog mer populär förr, under vintern fanns det ganska lite färsk fisk. Med träbåtarna var man inte ute när isen var tjock, så under vintern var man oftast i hamn.

Före jul skulle det också stöpas ljus. Några av deltagarna berättade om egen utrustning för att hålla stearinet varmt och att rätt temperatur är viktigt om ljusen skall bli fina. Man berättade också om att man till julottan gick hemifrån och lämnade ljusen tända. Det är också förvånande att det inte blev fler eldsvådor med alla levande ljus, t ex de man hade i julgranen.

Julstädning var inte bara att skura golven, papper på hyllorna i skafferiet skulle bytas, rena trasmattor skulle läggas på golvet, julgardinerna skulle hängas upp och julbonaderna skulle upp på väggen.

Närmare jul var det dags för bak. Först bakade småkakor och hårda brödskivor, för det stod sig länge. Därefter var det dags för det mjuka matbrödet, t ex vörtbrödet. När man bakade de hårda pepparkakorna fick ofta barnen vara med och göra pepparkakor med hjälp av olika formar såsom grisar, srjärnorn, granar etc.

Julgran började man med i Sverige i slutet på 1800-talet, med början i städerna och därefter på “finare” gårdar.
På 1920-talet började man med adventsstaken med 4 ljus, på 30-talet kom julkalendern med runda luckor utskurna i papp och på 40-talet började man med adventsstjärnan i papper med en glödlampa inuti. Den typen av adventsstjärna är för övrigt på väg att bli populär, nu med mindre brandrisk efterso moderna lampor inte blir lika varma som förr.

Dagen före jul tog man in den stora baljan så att alla fick ta sitt julbad. Om den siste som badade verkligen blev ren låter vi vara osagt, eftersom alla badade i samma vatten.