Lödösetraktens hembygdsförening hade sitt årliga höstsamkväm
den 21 november i Tunge bygdegård.

Ett 50-tal åhörare hade samlats för att höra ”Mjölnaren i
Tun”, Tommy Johansson från Tun nära Såtenäs berätta om sin kvarn.

Kvarnen i Tun är en elkvarn som och byggdes 1914 när bygden
fick elström, dvs för 100 år sedan. Tidigare var kvarnar drivna av vind eller
vatten, men med en kvarn som gick med elektricitet var man inte beroende av
väder eller vind för att mala. Tommy tog över kvarnen 1980 och är den tredje
ägaren i kvarnens historia. Det är en av få landsbygdskvarnar som fortfarande
är i aktiv drift.

Tommy visade en film om kvarnen och berättade också om hur
mjölnararbetet gick till förr och nu. Fortfarande är det mycket av arbetet som
sker manuellt i hans kvarn, inte minst själva paketeringen av mjölet.
Spannmålet köps in från närliggande gårdar och mjölet levereras till butiker i
närområdet. Det är alltså verkligen ”närproducerat”. Det fanns också påsar med
mjöl till försäljning, vilka hade en strykande åtgång.

Hillevi Petersson som tidigare varit lärare i Tunge och Göta
visade planscher sammanställda av en skolklass för några år sedan. De hade fått
var sitt gammalt kort med ett motiv från bygden och hade själva tagit nya kort
på samma platser och också forskat i historien om platserna, vem som hade bott
där mm. De hade beskrivit både torpställen, ”slott”, affärer, fabriker och
mycket annat.

Det serverades förstås kaffe och såldes lotter. Tack alla som hjälpte till med arrangemanget.