Blog Image

Aktiviteter

Gjorda aktiviteter

Här samlar vi i text och bild de aktiviteter Lödösetraktens Hembygdsförening har gjort.
Föreningens verksamhetsområde omfattas av Ale-Skövde, St Peder och Tunge församlingar där flertalet av föreningens medlemmar bor. Det finns även medlemmar från andra delar av Västra Götaland och övriga Sverige. Föreningen bildades 30 september 1936 under namnet Gamla Lödöse Fornminnes och Hembygdsförening. Under flera år var föreningens verksamhet vilande. År 1962 startades verksamheten upp igen. I mitten av 1960-talet ändrades föreningens namn till Lödösetraktens Hembygdsförening.

Årsmöte 2015

Sammankomster Posted on 2015-04-04 13:59:51

Årsmötet hölls den 14 mars i Ale-Skövde församlingshem,
Nygård. Ordförande Sture Johansson hälsade oss välkomna och därefter hölls en
parentation över avlidna medlemmar. Därefter vidtog sedvanliga
mötesförhandlingar. Till ordförande för mötet valdes Kerstin Andersson och val
av styrelser och kommittéer gjordes.

Ordförande blev Sture Johansson, v. ordförande Jan Ahlqvist,
sekreterare Barbro Sandström, och kassör Marlene Wikström. Övriga ledamöter
blev Birgitta Johansson, Bertil Kannerholt och Gull-Britt Kihlström med
Anne-Marie Karlsson, Gunilla Sjöstedt och Robert Olsson som suppleanter.

Av verksamhetsberättelsen framkom att många aktiviteter
såsom berättarkvällar, växtbytardag, våffelkväll, gökotta och vår och
höstvandringar i vår hembygd förekommit.

Revisionsberättelsen upplästes och ansvarsfrihet för
styrelsen beviljades. Verksamhetsplanen för 2015 framlades med bland annat
berättarkvällar, vandringar vår 26/4 och höst i vår hembygd, gökotta 14/5,
växtbytardag 19 maj, flaggan i topp 6/6 och våffelkväll 16 juni. Resa till
Dalsland är inbokad till 29/8 och höstsamkväm kommer att hållas i slutet av
året.

Dokumentationskommittén har dokumenterat det som hänt i
bygden samt kopierat gamla bilder från socknarna i vårt verksamhetsområde.

Marlene och Claes-Göran Wikström berättade och visade
fantastiska bilder från en resa till Hawaii.

/Barbro SandströmSammankomster Posted on 2015-04-04 13:46:43