Årsmöte hölls den 12 mars i Ale-Skövde församlingshem, Nygård. Ordförande Sture Johansson hälsade oss välkomna och därefter hölls en parentation över avlidna medlemmar. Därefter vidtog sedvanliga mötesförhandlingar. Till ordförande för mötet valdes Kerstin Andersson och val av styrelse och kommittéer gjordes.

Ordförande blev Sture Johansson, vice ordförande Jan Ahlqvist, sekreterare Barbro Sandström och kassör Marlene Wikström. Övriga ledamöter blev Birgitta Johansson, Bertil Kannerholt och Gull-Britt Kihlström med Gunilla Sjöstedt, Kerstin Kristiansson och Robert Olsson som suppleanter.

Av verksamhetsberättelsen framkom att många aktiviteter såsom berättarkvällar, växtbytardagar, våffelkväll, gökotta och vår- och höstvandringar i vår hembygd förekommit.

Revisionsberättelsen upplästes och ansvarsfrihet för styrelsen beviljades.

Verksamhetsplanen för år 2016 framlades med bland annat berättarkvällar, vandringar vår 24 april och höst i vår hembygd, gökotta 5 maj, växtbytardag 17 maj, nationaldagsfirande 6 juni och våffelkväll 21 juni . Resa till ”Gårdarna runt sjön” är inbokad till 20 augusti och höstsamkväm under hösten samt flera studiecirklar kommer att hållas.

Dokumentationskommittén har dokumenterat det som hänt i bygden samt kopierat gamla bilder från socknarna i vårt verksamhetsområde.

Efter mötesförhandlingarna blev det risgrynspudding med sylt, kaffe och kaka och lottdragning. Birgitta Persson underhöll oss med ”En blomstervandring med Jungfru Maria”, mycket stämningsfullt och vackert.

/Barbro Sandström