Lödösetraktens Hembygdsförening höll årsmötet 3 mars i Ale-Skövde församlingshem, Nygård. Ordförande Sture Johansson hälsade oss välkomna och därefter hölls en parentation över avlidna medlemmar. Därefter vidtog sedvanliga mötesförhandlingar. Till ordförande för mötet valdes Kerstin Andersson och val av styrelse och kommittéer gjordes. Sture Johansson avgick som ordförande och ersattes av Henrik Olsson medan Sture Johansson istället valdes till v. ordförande, sekreterare blev Barbro Sandström och kassör Marlene Wikström. Övriga ledamöter blev Gunilla Sjöstedt, Jan Ahlqvist och Carina Täng med Kerstin Kristiansson, Birgitta Johansson och Robert Olsson som suppleanter.

Av verksamhetsberättelsen framkom att många aktiviteter såsom berättarkvällar, växtbytardagar, våffelkväll, gökotta och vår- och höstvandringar i vår hembygd förekommit. Revisionsberättelsen upplästes och ansvarsfrihet för styrelsen beviljades. Verksamhetsplanen för år 2018 framlades med bl.a. berättarkvällar, vandringar vår och höst i vår hembygd, gökotta 10/5, växtbytardag 22 maj, nationaldagsfirande 6/6 och våffelkväll 19 juni. Resa till Orust är inbokad till 25/8 och höstsamkväm under hösten samt flera studiecirklar kommer att hållas.

Dokumentationskommittén har dokumenterat det som hänt i bygden samt kopierat gamla bilder från socknarna i vårt verksamhetsområde.

Sture Johansson tillträdde som ordförande år 2003 och avtackades nu efter väl utfört arbete med en vacker blomsterbukett.

Efter mötesförhandlingarna blev det risgrynspudding med sylt, kaffe och kaka och lottdragning.

Carina Johansson, bördig från Lödöse, berättade och visade bilder från sitt år som FN-polis i Sydsudan, världens yngsta land som bildades så sent som 2011 genom en utbrytning från Sudan. Redan några dagar efter att Carina tillsammans med andra FN-poliser ankom till huvudstaden Juba utbröt återigen strider mellan regeringsstyrkor och rebeller varvid man fick förflytta sig till ett näraliggande skyddsrum. Det är i huvudsak de två största folkgrupperna i landet som strider mot varandra och risken är att detta kommer att pågå länge. Carina blev sedan stationerad vid Malakal i nordöstra Sydsudan där det fanns ett stort flyktingläger i anslutning till en FN-bas. Arbetsuppgifterna var bl. a. att utbilda inhemska poliser och att hjälpa till med övervakningen av flyktinglägret. Under regnperioden var det extra besvärligt i området. Vägarna var delvis ofarbara och marken mellan tälten i flyktinglägret blev som en lervälling. Sjukdomar som difteri, kolera och malaria härjade i lägret och med så många människor tätt inpå varandra sprids smittor lätt.

Vi tackar Carina för ett mycket intressant föredrag och många fina bilder.

Barbro Sandström/Claes-Göran Wikström