Blog Image

Aktiviteter

Gjorda aktiviteter

Här samlar vi i text och bild de aktiviteter Lödösetraktens Hembygdsförening har gjort.
Föreningens verksamhetsområde omfattas av Ale-Skövde, St Peder och Tunge församlingar där flertalet av föreningens medlemmar bor. Det finns även medlemmar från andra delar av Västra Götaland och övriga Sverige. Föreningen bildades 30 september 1936 under namnet Gamla Lödöse Fornminnes och Hembygdsförening. Under flera år var föreningens verksamhet vilande. År 1962 startades verksamheten upp igen. I mitten av 1960-talet ändrades föreningens namn till Lödösetraktens Hembygdsförening.

Höstresa 27 augusti 2017

Utflykter Posted on 2017-09-04 13:12:17

Lödösetraktens Hembygdsförening har en gjort en resa i Västergötland. Man åkte
till Sandhults Hembygdsgård där man fick en guidning av det gamla huset från
1700-talet och gamla föremål. Här fanns bland annat ett verktyg som användes
till att pressa horn, efter uppvärmning, till skedar. Här intogs också
elvakaffet. Därefter gick resan till Bredared och Unos djur, ett museum med
över 200 verk av träkonstnären Uno Axelsson. Först visades en film om Uno
Axelsson, där han berättade om hur träfigurerna kom till. Helt fantastiskt hur
ett stycke trä kan förvandlas till träfigurer av alla de slag. Sedan gick resan
till Vänga kvarn för lunch. Man tackade reseledaren Jan och busschaufförer
Yngve för en trevlig resa.Årsmöte 2017

Sammankomster Posted on 2017-09-04 13:09:04

Lödösetraktens Hembygdsförening höll årsmötet den 4 mars i Ale-Skövde
församlingshem, Nygård. Ordförande Sture Johansson hälsade oss välkomna och därefter hölls en parentation över
avlidna medlemmar. Därefter vidtog sedvanliga mötesförhandlingar.
Till ordförande för mötet valdes Kerstin Andersson och val av styrelse och kommittéer gjordes.
Ordförande blev Sture Johansson, vice ordförande Henrik Olsson, sekreterare Barbro
Sandström
och kassör Marlene Wikström. Övriga ledamöter blev Gunilla Sjöstedt, Jan Ahlqvist och Carina Täng med
Kerstin Kristiansson,
Birgitta Johansson
och Robert Olsson som suppleanter.

Av verksamhetsberättelsen framkom att många aktiviteter såsom
berättarkvällar, växtbytardagar, våffelkväll, gökotta och vår- och
höstvandringar i vår hembygd förekommit. Revisionsberättelsen upplästes och
ansvarsfrihet för styrelsen beviljades. Verksamhetsplanen för år 2017 framlades
med bland annat berättarkvällar, vandringar vår och höst i vår hembygd, Gökotta
25 maj, växtbytardag 16 maj, nationaldagsfirande 6 juni och våffelkväll 20 juni
samt Öppet hus vid Valla-Marias stuga 11 juli. Resa till Unos djur är inbokad
till 27 augusti och samkväm under hösten samt flera studiecirklar kommer att
hållas.

Dokumentationskommittén har dokumenterat det som hänt i bygden
samt kopierat gamla bilder från socknarna i vårt verksamhetsområde.
Efter mötesförhandlingarna blev det risgrynspudding med sylt,
kaffe och kaka och lottdragning.
Marlene och Claes-Göran
Wikström berättade och visade
bilder från sin resa till Svalbard. Mycket intressant och många fina bilder!

/Barbro
Sandström80-årsfirande 30 september 2016

Sammankomster Posted on 2017-09-04 13:05:56

Fredagen den 30 september firade hembygdsföreningen att det
var 80 år sedan den bildades. Ett 60-tal medlemmar hälsades välkomna av
ordförande Sture Johansson för att äta god mat och bli påminda om det arbete
föreningen lagt ner under åren.

Birgitta Johansson berättade om föreningens historia under
de 80 åren. Föreningen bildades 1936 av bl. a. rektor Ernst Hollman och
komminister Olov Elfstam för att vårda vad gångna generationer lämnat i arv
till oss. Det fins gott om gamla protokoll från möten i föreningen som
beskriver vad man ägnade sig åt. En plan man hade var att köpa in gården
”Ladugården” mitt emot brandstationen för att ha som museum. Huset beskrevs som
ett av de äldsta i socken och tanken var att där samla fornminnes- och
allmogeföremål från bygden. Huset var i privat ägo och var i ganska dåligt
skick. 1946 fick föreningen ett erbjudande om att överta huset men hade då inga
möjligheter att ta hand om det. Efter hand avtog aktiviteterna och föreningen
blev vilande. Huset förföll och revs slutligen på 60-talet.

Då utgrävningarna påbörjades i Lödöse väcktes åter intresset
för hembygdsföreningen och den återuppväcktes igen 1962. Genom Rune Ekres
försorg skaffades en lokal i källaren till det nybyggda Fornäng-huset där en
del insamlade saker kunde förvaras. Först 1986 fick föreningen tillgång till
egna lokaler i Lyckhem som sedan ersattes med nuvarande lokal när Lyckhem
byggdes om till bostäder.

Sydost om Tingbergsskolan fanns en mycket gammal stuga som
föreningen efter framställan 1996 skulle
få överta. Stugan kallades Valla-Marias efter den senaste personen som bodde
där. Efter många turer med kommunen hittades en tomt för stugan i Krokenområdet
där ett ALU-lag hjälpte till att flytta och renovera stugan, medan föreningen
målade, tapetserade och inredde den tidsenligt. Nu står stugan där, skuggad av
björkar o andra lövträd och med en stor ek som vårdträd. Under sommarhalvåret
har föreningen flera olika aktiviteter där, både friluftsgudtjänster och
våffelkvällar men förstås också arbete för att underhålla stugan och
omgivningarna.

Numera samlar föreningen gärna in gamla foton från trakten
för att dokumentera hur det såg ut förr. Vi har också vandringar i hembygden,
ibland bland husen i samhället och ibland bland torpruiner och gårdar.

Utöver beskrivningen av föreningens historia läste Hillevi
Petersson en dikt av Bertil Hedin samt berättade om Tungedräkten där familjen
Elfstam i slutet på 1930-talet såg till att nytillverkning återupptogs efter
ett original som finns på Nordiska museet i Stockholm. Det unika med
Tungedräkten är att alla delar av den ursprungliga dräkten hittades tillsammans
i en koffert och man vet därför helt säkert hur dräkten var sammansatt. Till
midsommar 1940 fanns hela 9 st Tungedräkter uppsydda, alla med tyger vävda i
trakten.

Västergötlands Hembygdsförbund tackade föreningen för det
engagemang som lagts ner under alla år och utdelade ett diplom från förbundet. Föreningens
ordförande tackade Daga och Rolf för underhållningen, samt riktade ett tack
till de som arrangerat festen.