Lödösetraktens Hembygdsförening höll årsmötet den 4 mars i Ale-Skövde
församlingshem, Nygård. Ordförande Sture Johansson hälsade oss välkomna och därefter hölls en parentation över
avlidna medlemmar. Därefter vidtog sedvanliga mötesförhandlingar.
Till ordförande för mötet valdes Kerstin Andersson och val av styrelse och kommittéer gjordes.
Ordförande blev Sture Johansson, vice ordförande Henrik Olsson, sekreterare Barbro
Sandström
och kassör Marlene Wikström. Övriga ledamöter blev Gunilla Sjöstedt, Jan Ahlqvist och Carina Täng med
Kerstin Kristiansson,
Birgitta Johansson
och Robert Olsson som suppleanter.

Av verksamhetsberättelsen framkom att många aktiviteter såsom
berättarkvällar, växtbytardagar, våffelkväll, gökotta och vår- och
höstvandringar i vår hembygd förekommit. Revisionsberättelsen upplästes och
ansvarsfrihet för styrelsen beviljades. Verksamhetsplanen för år 2017 framlades
med bland annat berättarkvällar, vandringar vår och höst i vår hembygd, Gökotta
25 maj, växtbytardag 16 maj, nationaldagsfirande 6 juni och våffelkväll 20 juni
samt Öppet hus vid Valla-Marias stuga 11 juli. Resa till Unos djur är inbokad
till 27 augusti och samkväm under hösten samt flera studiecirklar kommer att
hållas.

Dokumentationskommittén har dokumenterat det som hänt i bygden
samt kopierat gamla bilder från socknarna i vårt verksamhetsområde.
Efter mötesförhandlingarna blev det risgrynspudding med sylt,
kaffe och kaka och lottdragning.
Marlene och Claes-Göran
Wikström berättade och visade
bilder från sin resa till Svalbard. Mycket intressant och många fina bilder!

/Barbro
Sandström