Fredagen den 30 september firade hembygdsföreningen att det
var 80 år sedan den bildades. Ett 60-tal medlemmar hälsades välkomna av
ordförande Sture Johansson för att äta god mat och bli påminda om det arbete
föreningen lagt ner under åren.

Birgitta Johansson berättade om föreningens historia under
de 80 åren. Föreningen bildades 1936 av bl. a. rektor Ernst Hollman och
komminister Olov Elfstam för att vårda vad gångna generationer lämnat i arv
till oss. Det fins gott om gamla protokoll från möten i föreningen som
beskriver vad man ägnade sig åt. En plan man hade var att köpa in gården
”Ladugården” mitt emot brandstationen för att ha som museum. Huset beskrevs som
ett av de äldsta i socken och tanken var att där samla fornminnes- och
allmogeföremål från bygden. Huset var i privat ägo och var i ganska dåligt
skick. 1946 fick föreningen ett erbjudande om att överta huset men hade då inga
möjligheter att ta hand om det. Efter hand avtog aktiviteterna och föreningen
blev vilande. Huset förföll och revs slutligen på 60-talet.

Då utgrävningarna påbörjades i Lödöse väcktes åter intresset
för hembygdsföreningen och den återuppväcktes igen 1962. Genom Rune Ekres
försorg skaffades en lokal i källaren till det nybyggda Fornäng-huset där en
del insamlade saker kunde förvaras. Först 1986 fick föreningen tillgång till
egna lokaler i Lyckhem som sedan ersattes med nuvarande lokal när Lyckhem
byggdes om till bostäder.

Sydost om Tingbergsskolan fanns en mycket gammal stuga som
föreningen efter framställan 1996 skulle
få överta. Stugan kallades Valla-Marias efter den senaste personen som bodde
där. Efter många turer med kommunen hittades en tomt för stugan i Krokenområdet
där ett ALU-lag hjälpte till att flytta och renovera stugan, medan föreningen
målade, tapetserade och inredde den tidsenligt. Nu står stugan där, skuggad av
björkar o andra lövträd och med en stor ek som vårdträd. Under sommarhalvåret
har föreningen flera olika aktiviteter där, både friluftsgudtjänster och
våffelkvällar men förstås också arbete för att underhålla stugan och
omgivningarna.

Numera samlar föreningen gärna in gamla foton från trakten
för att dokumentera hur det såg ut förr. Vi har också vandringar i hembygden,
ibland bland husen i samhället och ibland bland torpruiner och gårdar.

Utöver beskrivningen av föreningens historia läste Hillevi
Petersson en dikt av Bertil Hedin samt berättade om Tungedräkten där familjen
Elfstam i slutet på 1930-talet såg till att nytillverkning återupptogs efter
ett original som finns på Nordiska museet i Stockholm. Det unika med
Tungedräkten är att alla delar av den ursprungliga dräkten hittades tillsammans
i en koffert och man vet därför helt säkert hur dräkten var sammansatt. Till
midsommar 1940 fanns hela 9 st Tungedräkter uppsydda, alla med tyger vävda i
trakten.

Västergötlands Hembygdsförbund tackade föreningen för det
engagemang som lagts ner under alla år och utdelade ett diplom från förbundet. Föreningens
ordförande tackade Daga och Rolf för underhållningen, samt riktade ett tack
till de som arrangerat festen.