Blog Image

Aktiviteter

Gjorda aktiviteter

Här samlar vi i text och bild de aktiviteter Lödösetraktens Hembygdsförening har gjort.
Föreningens verksamhetsområde omfattas av Ale-Skövde, St Peder och Tunge församlingar där flertalet av föreningens medlemmar bor. Det finns även medlemmar från andra delar av Västra Götaland och övriga Sverige. Föreningen bildades 30 september 1936 under namnet Gamla Lödöse Fornminnes och Hembygdsförening. Under flera år var föreningens verksamhet vilande. År 1962 startades verksamheten upp igen. I mitten av 1960-talet ändrades föreningens namn till Lödösetraktens Hembygdsförening.

Årsmöte 2018

Sammankomster Posted on 2018-03-15 09:30:36

Lödösetraktens Hembygdsförening höll årsmötet 3 mars i Ale-Skövde församlingshem, Nygård. Ordförande Sture Johansson hälsade oss välkomna och därefter hölls en parentation över avlidna medlemmar. Därefter vidtog sedvanliga mötesförhandlingar. Till ordförande för mötet valdes Kerstin Andersson och val av styrelse och kommittéer gjordes. Sture Johansson avgick som ordförande och ersattes av Henrik Olsson medan Sture Johansson istället valdes till v. ordförande, sekreterare blev Barbro Sandström och kassör Marlene Wikström. Övriga ledamöter blev Gunilla Sjöstedt, Jan Ahlqvist och Carina Täng med Kerstin Kristiansson, Birgitta Johansson och Robert Olsson som suppleanter.

Av verksamhetsberättelsen framkom att många aktiviteter såsom berättarkvällar, växtbytardagar, våffelkväll, gökotta och vår- och höstvandringar i vår hembygd förekommit. Revisionsberättelsen upplästes och ansvarsfrihet för styrelsen beviljades. Verksamhetsplanen för år 2018 framlades med bl.a. berättarkvällar, vandringar vår och höst i vår hembygd, gökotta 10/5, växtbytardag 22 maj, nationaldagsfirande 6/6 och våffelkväll 19 juni. Resa till Orust är inbokad till 25/8 och höstsamkväm under hösten samt flera studiecirklar kommer att hållas.

Dokumentationskommittén har dokumenterat det som hänt i bygden samt kopierat gamla bilder från socknarna i vårt verksamhetsområde.

Sture Johansson tillträdde som ordförande år 2003 och avtackades nu efter väl utfört arbete med en vacker blomsterbukett.

Efter mötesförhandlingarna blev det risgrynspudding med sylt, kaffe och kaka och lottdragning.

Carina Johansson, bördig från Lödöse, berättade och visade bilder från sitt år som FN-polis i Sydsudan, världens yngsta land som bildades så sent som 2011 genom en utbrytning från Sudan. Redan några dagar efter att Carina tillsammans med andra FN-poliser ankom till huvudstaden Juba utbröt återigen strider mellan regeringsstyrkor och rebeller varvid man fick förflytta sig till ett näraliggande skyddsrum. Det är i huvudsak de två största folkgrupperna i landet som strider mot varandra och risken är att detta kommer att pågå länge. Carina blev sedan stationerad vid Malakal i nordöstra Sydsudan där det fanns ett stort flyktingläger i anslutning till en FN-bas. Arbetsuppgifterna var bl. a. att utbilda inhemska poliser och att hjälpa till med övervakningen av flyktinglägret. Under regnperioden var det extra besvärligt i området. Vägarna var delvis ofarbara och marken mellan tälten i flyktinglägret blev som en lervälling. Sjukdomar som difteri, kolera och malaria härjade i lägret och med så många människor tätt inpå varandra sprids smittor lätt.

Vi tackar Carina för ett mycket intressant föredrag och många fina bilder.

Barbro Sandström/Claes-Göran WikströmHöstresa 27 augusti 2017

Utflykter Posted on 2017-09-04 13:12:17

Lödösetraktens Hembygdsförening har en gjort en resa i Västergötland. Man åkte
till Sandhults Hembygdsgård där man fick en guidning av det gamla huset från
1700-talet och gamla föremål. Här fanns bland annat ett verktyg som användes
till att pressa horn, efter uppvärmning, till skedar. Här intogs också
elvakaffet. Därefter gick resan till Bredared och Unos djur, ett museum med
över 200 verk av träkonstnären Uno Axelsson. Först visades en film om Uno
Axelsson, där han berättade om hur träfigurerna kom till. Helt fantastiskt hur
ett stycke trä kan förvandlas till träfigurer av alla de slag. Sedan gick resan
till Vänga kvarn för lunch. Man tackade reseledaren Jan och busschaufförer
Yngve för en trevlig resa.Årsmöte 2017

Sammankomster Posted on 2017-09-04 13:09:04

Lödösetraktens Hembygdsförening höll årsmötet den 4 mars i Ale-Skövde
församlingshem, Nygård. Ordförande Sture Johansson hälsade oss välkomna och därefter hölls en parentation över
avlidna medlemmar. Därefter vidtog sedvanliga mötesförhandlingar.
Till ordförande för mötet valdes Kerstin Andersson och val av styrelse och kommittéer gjordes.
Ordförande blev Sture Johansson, vice ordförande Henrik Olsson, sekreterare Barbro
Sandström
och kassör Marlene Wikström. Övriga ledamöter blev Gunilla Sjöstedt, Jan Ahlqvist och Carina Täng med
Kerstin Kristiansson,
Birgitta Johansson
och Robert Olsson som suppleanter.

Av verksamhetsberättelsen framkom att många aktiviteter såsom
berättarkvällar, växtbytardagar, våffelkväll, gökotta och vår- och
höstvandringar i vår hembygd förekommit. Revisionsberättelsen upplästes och
ansvarsfrihet för styrelsen beviljades. Verksamhetsplanen för år 2017 framlades
med bland annat berättarkvällar, vandringar vår och höst i vår hembygd, Gökotta
25 maj, växtbytardag 16 maj, nationaldagsfirande 6 juni och våffelkväll 20 juni
samt Öppet hus vid Valla-Marias stuga 11 juli. Resa till Unos djur är inbokad
till 27 augusti och samkväm under hösten samt flera studiecirklar kommer att
hållas.

Dokumentationskommittén har dokumenterat det som hänt i bygden
samt kopierat gamla bilder från socknarna i vårt verksamhetsområde.
Efter mötesförhandlingarna blev det risgrynspudding med sylt,
kaffe och kaka och lottdragning.
Marlene och Claes-Göran
Wikström berättade och visade
bilder från sin resa till Svalbard. Mycket intressant och många fina bilder!

/Barbro
Sandström80-årsfirande 30 september 2016

Sammankomster Posted on 2017-09-04 13:05:56

Fredagen den 30 september firade hembygdsföreningen att det
var 80 år sedan den bildades. Ett 60-tal medlemmar hälsades välkomna av
ordförande Sture Johansson för att äta god mat och bli påminda om det arbete
föreningen lagt ner under åren.

Birgitta Johansson berättade om föreningens historia under
de 80 åren. Föreningen bildades 1936 av bl. a. rektor Ernst Hollman och
komminister Olov Elfstam för att vårda vad gångna generationer lämnat i arv
till oss. Det fins gott om gamla protokoll från möten i föreningen som
beskriver vad man ägnade sig åt. En plan man hade var att köpa in gården
”Ladugården” mitt emot brandstationen för att ha som museum. Huset beskrevs som
ett av de äldsta i socken och tanken var att där samla fornminnes- och
allmogeföremål från bygden. Huset var i privat ägo och var i ganska dåligt
skick. 1946 fick föreningen ett erbjudande om att överta huset men hade då inga
möjligheter att ta hand om det. Efter hand avtog aktiviteterna och föreningen
blev vilande. Huset förföll och revs slutligen på 60-talet.

Då utgrävningarna påbörjades i Lödöse väcktes åter intresset
för hembygdsföreningen och den återuppväcktes igen 1962. Genom Rune Ekres
försorg skaffades en lokal i källaren till det nybyggda Fornäng-huset där en
del insamlade saker kunde förvaras. Först 1986 fick föreningen tillgång till
egna lokaler i Lyckhem som sedan ersattes med nuvarande lokal när Lyckhem
byggdes om till bostäder.

Sydost om Tingbergsskolan fanns en mycket gammal stuga som
föreningen efter framställan 1996 skulle
få överta. Stugan kallades Valla-Marias efter den senaste personen som bodde
där. Efter många turer med kommunen hittades en tomt för stugan i Krokenområdet
där ett ALU-lag hjälpte till att flytta och renovera stugan, medan föreningen
målade, tapetserade och inredde den tidsenligt. Nu står stugan där, skuggad av
björkar o andra lövträd och med en stor ek som vårdträd. Under sommarhalvåret
har föreningen flera olika aktiviteter där, både friluftsgudtjänster och
våffelkvällar men förstås också arbete för att underhålla stugan och
omgivningarna.

Numera samlar föreningen gärna in gamla foton från trakten
för att dokumentera hur det såg ut förr. Vi har också vandringar i hembygden,
ibland bland husen i samhället och ibland bland torpruiner och gårdar.

Utöver beskrivningen av föreningens historia läste Hillevi
Petersson en dikt av Bertil Hedin samt berättade om Tungedräkten där familjen
Elfstam i slutet på 1930-talet såg till att nytillverkning återupptogs efter
ett original som finns på Nordiska museet i Stockholm. Det unika med
Tungedräkten är att alla delar av den ursprungliga dräkten hittades tillsammans
i en koffert och man vet därför helt säkert hur dräkten var sammansatt. Till
midsommar 1940 fanns hela 9 st Tungedräkter uppsydda, alla med tyger vävda i
trakten.

Västergötlands Hembygdsförbund tackade föreningen för det
engagemang som lagts ner under alla år och utdelade ett diplom från förbundet. Föreningens
ordförande tackade Daga och Rolf för underhållningen, samt riktade ett tack
till de som arrangerat festen.Årsmöte 2016

Sammankomster Posted on 2016-04-04 19:57:02

Årsmöte hölls den 12 mars i Ale-Skövde församlingshem, Nygård. Ordförande Sture Johansson hälsade oss välkomna och därefter hölls en parentation över avlidna medlemmar. Därefter vidtog sedvanliga mötesförhandlingar. Till ordförande för mötet valdes Kerstin Andersson och val av styrelse och kommittéer gjordes.

Ordförande blev Sture Johansson, vice ordförande Jan Ahlqvist, sekreterare Barbro Sandström och kassör Marlene Wikström. Övriga ledamöter blev Birgitta Johansson, Bertil Kannerholt och Gull-Britt Kihlström med Gunilla Sjöstedt, Kerstin Kristiansson och Robert Olsson som suppleanter.

Av verksamhetsberättelsen framkom att många aktiviteter såsom berättarkvällar, växtbytardagar, våffelkväll, gökotta och vår- och höstvandringar i vår hembygd förekommit.

Revisionsberättelsen upplästes och ansvarsfrihet för styrelsen beviljades.

Verksamhetsplanen för år 2016 framlades med bland annat berättarkvällar, vandringar vår 24 april och höst i vår hembygd, gökotta 5 maj, växtbytardag 17 maj, nationaldagsfirande 6 juni och våffelkväll 21 juni . Resa till ”Gårdarna runt sjön” är inbokad till 20 augusti och höstsamkväm under hösten samt flera studiecirklar kommer att hållas.

Dokumentationskommittén har dokumenterat det som hänt i bygden samt kopierat gamla bilder från socknarna i vårt verksamhetsområde.

Efter mötesförhandlingarna blev det risgrynspudding med sylt, kaffe och kaka och lottdragning. Birgitta Persson underhöll oss med ”En blomstervandring med Jungfru Maria”, mycket stämningsfullt och vackert.

/Barbro SandströmVandring i Lödöse 20 september 2015

Vandring Posted on 2015-09-28 21:33:34

Lödösetraktens Hembygdsförening ordnade den 20 september en rundvandring i Lödöse under guidning av Birgitta Johansson. Närmare 30 deltagare från när och fjärran hade mött upp. Vandringen började vid Lyckhem där Birgitta berättade att huset byggdes av Samuel Olsson 1896 som några år senare också byggde Skansens huvudbyggnad. I början på 40-talet var Lyckhem pensionat och 1953 blev det efter renovering kommunhus för Lödöse kommun. Numera innehåller huset i huvudsak hyreslägenheter.
Vandringen fortsatte västerut där det berättades om Skansenkullens betydelse under medeltiden som försvarsanläggning och att Skansen under en stor del av 1900-talet var ett vårdhem som sysselsatte många i Lödöse, huvudsakligen under familjen Ekmans ledning.
Vandringen gick vidare över väg och järnväg ner mot älven. Där fanns det förr bl a charkuteri och syfabrik, men också brandstation och tvättstuga. Längst ner vid älven finns ”Slaktarns brygga” där både person- och fraktbåtar lade till innan nyare transportsätt tog över. Där tog vi vandrare en välbehövlig rast i det vackra septembervädret.
Klockargården intill har fått sitt namn av en klockare som bodde där på 1600-talet. Den nuvarande byggnaden kom till på 1800-talet då det gamla huset revs efter att flera av barnen avlidit av TBC. Närmare varvet fanns det tidigare arbetarbostäder men de flesta av dem är numera rivna, bara disponentvillan är kvar.
Äldre Lödösebor minns nog den stora röda byggnaden norr om varvet med ca 100 fönster. Där startades en elektrisk kvarn 1914 som malde både vetemjöl och havregryn. Där kunde man mala säd året om och var inte beroende av vind eller vatten. Den stora vita villan byggdes ursprungligen som kontor för kvarnen och det var först på 40-talet som det blev varvskontor där.
Vi tackar Birgitta för en intressant och trevlig vandring och ser fram- emot kommande vandringar i Lödöse.
Dalslandsresa 29 augusti 2015

Utflykter Posted on 2015-09-28 21:30:47

Fantastisk båttur i strålande solsken
Lördagen den 29 augusti gjorde Lödösetraktens Hembygdsföreningen resa till Dalsland. Första stoppet blev vid Hamrane Bakstuga där förmiddagskaffe intogs, kaffe med klengås. Klengås är en varm brödkaka med smör som förr breddes (klenades) med tummen och därpå ströddes riven ost. Vår resa fortsatte till Håverud där vi steg ombord på M/S Dalslandia. Lunchen åts ombord på båten. En fantastisk båttur i strålande solsken och vi fick vara med om en slussning i 10,5 slussar.
I Långbron fortsatte bussen mot Bengtsfors där vi besökte det stora friluftsmuseet Gammelgården och Halmens hus, båda belägna på Majberget. På Gammelgården finns ett 20-tal byggnader, som gav oss en god inblick i hur livet tedde sig förr. Här fick vi oss en rejäl historielektion från 1300-talet fram till 1800-talet och om varför vi hade roten och rotebönder.
På Halmens hus finns en utställning om hur halmen använts och hur stor betydelse halmen haft för Dalsland. Här intogs eftermiddagsfikan. Sedan var det dags för hemfärd genom de dalsländska skogarna.
Vi vill ge ett stort tack till vår alltid lika säkre busschaufför Yngve Ivehag och till resekommittén under Jan Ahlqvists ledning.
/Barbro SandströmVåffelkväll 16 juni 2014

Valla-Marias Posted on 2015-09-28 21:28:07

För 12:e året i rad har Lödösetraktens Hembygdsförening haft en våffelkväll vid Valla-Marias stuga. Våfflorna gräddas över öppen eld i gammaldags våffeljärn. För att våfflorna skall bli riktigt frasiga och goda så görs mer än 20 liter smet i ordning efter ett gammalt recept redan dagen innan. Även elden kräver sina förberedelser för att få en jämn värme så att våfflorna blir välgräddade utan att bli brända.
När värmen har blivit den rätta är det sex våffeljärn som hålls igång samtidigt. Mer än 80 personer hade mött upp på kvällen i det fina vädret, så kön som väntade på att få sin våffla med sylt och grädde blev lång. Då är det bra att ha lite underhållning i form av spelmännen Elof och Ulf med sina dragspel. Även lotter såldes förstås och det var många som kunde gå hem med en vinst under armen.Nationaldagen

Valla-Marias Posted on 2015-08-24 13:11:10

På nationaldagen hade Lödösetraktens Hembygdsförening öppet hus vid Valla-Marias stuga. Det var servering, kaffe med hembakt. Med tanke på att det var första året som nationaldagen firades vid Valla-Marias stuga var vi nöjda med att ca 40 personer kom. Bertil Hedin, en av föreningens hedersmedlemmar, höll ett kort anförande om vilken förmån det är att bo i ett fritt land som Sverige. Solen sken ibland, vinden blåste en hel del, men regnet höll sig undan.Växtbytardag vid Valla-Marias

Valla-Marias Posted on 2015-08-24 13:04:36

Som brukligt i maj månad var det växtbytardag den 19 maj vid Valla-Marias stuga i Lödösetraktens Hembygdsförenings regi. Ca 40 personer passade på att få tillskott till sina trädgårdar/uteplatser/balkonger. Samtliga växter ställdes på ett långbord och med lottens hjälp fick var och en välja växter i tur och ordning. Det fanns några rariteter såsom, Fotblad, Rodgersia, Kardvädd , Skogsklematis och mycket mer. När växtbordet var tomt blev det kaffeservering. Tisdagskvällen bjöd på växlande väder, blåst och sol. Som tur var kom det inget regn.Vårstädning vid Valla-Marias stuga 28 april 2015

Valla-Marias Posted on 2015-05-09 17:24:49

Tisdagen 28 april var det vårstädning vid Valla-Marias. Eld i spisen för första gången detta året. Som det sägs “många händer och raska” så gjordes det fint både inne i stugan, med putsade fönster, vädring av mattor mm. Ute rensades det i en stora rabatten, krattades och den stora granen fick det luftigare om foten.

Självfallet bjöds det på fika efter väl utfört arbete. /MarleneVandring vid Mjösundet 26 april 2015

Vandring Posted on 2015-05-09 17:01:25

Lödösetraktens Hembygdsförening ordnade den 26 april en vandring vid Mjösundet, nordost om Prässebo, under guidning av Bengt Johansson.
23 personer deltog i vandringen där vi passerade flera ruiner av gårdar som varit bebodda från 1800-talet och fram till mitten av 1900-talet. Nu hade skogen växt upp högt på de åkrar där man en gång i tiden hade brutit mark för att kunna odla och hålla sina djur. Gemensamt för platserna vi såg var att det framför allt var matkällarna som var bäst bevarade. De var gediget byggda med stora hällar som tak.
Vi såg bl a ruinerna efter gården Huken som låg på en liten höjd utmed Vanderydsvattnet. Vid ”Gustavs” stod fortfarande det mesta av skorstenen fortfarande rakt upp och man såg resterna av den gamla köksspisen. Där gården Vattenhulan en gång låg passade vi på att fika i det vackra vädret. Där skrämde vi upp ett par tranor, vars rop sedan följde oss en bit på vägen. Vid platsen för gården Alemaden fanns det fortfarande rester av gamla hästdragna redskap i anslutning till de tidigare åkrarna.
Många av deltagarna hade någon gång bott i eller i närheten av Mjösundet och hade allahanda historier att berätta, både om bygden och om personerna som bott där.
Vi tackar Bengt för en intressant vandring.

Bengt berättar om gården Huken

Birgitta berättar mer om Huken

Källargrunden vid Huken

Det mesta av skorstenen vid Gustavs finns fortfarande kvar

Även köksspisen finns där

Trappan till huset vid Vattenhulan

Fika nedanför Vattenhulan

Såmaskinen stod kvar vid Alemaden

Köksspisen vid Alemaden fungerar inte längreÅrsmöte 2015

Sammankomster Posted on 2015-04-04 13:59:51

Årsmötet hölls den 14 mars i Ale-Skövde församlingshem,
Nygård. Ordförande Sture Johansson hälsade oss välkomna och därefter hölls en
parentation över avlidna medlemmar. Därefter vidtog sedvanliga
mötesförhandlingar. Till ordförande för mötet valdes Kerstin Andersson och val
av styrelser och kommittéer gjordes.

Ordförande blev Sture Johansson, v. ordförande Jan Ahlqvist,
sekreterare Barbro Sandström, och kassör Marlene Wikström. Övriga ledamöter
blev Birgitta Johansson, Bertil Kannerholt och Gull-Britt Kihlström med
Anne-Marie Karlsson, Gunilla Sjöstedt och Robert Olsson som suppleanter.

Av verksamhetsberättelsen framkom att många aktiviteter
såsom berättarkvällar, växtbytardag, våffelkväll, gökotta och vår och
höstvandringar i vår hembygd förekommit.

Revisionsberättelsen upplästes och ansvarsfrihet för
styrelsen beviljades. Verksamhetsplanen för 2015 framlades med bland annat
berättarkvällar, vandringar vår 26/4 och höst i vår hembygd, gökotta 14/5,
växtbytardag 19 maj, flaggan i topp 6/6 och våffelkväll 16 juni. Resa till
Dalsland är inbokad till 29/8 och höstsamkväm kommer att hållas i slutet av
året.

Dokumentationskommittén har dokumenterat det som hänt i
bygden samt kopierat gamla bilder från socknarna i vårt verksamhetsområde.

Marlene och Claes-Göran Wikström berättade och visade
fantastiska bilder från en resa till Hawaii.

/Barbro SandströmSammankomster Posted on 2015-04-04 13:46:43Höstsammankomst 21 november 2014

Sammankomster Posted on 2014-11-30 21:11:57

Lödösetraktens hembygdsförening hade sitt årliga höstsamkväm
den 21 november i Tunge bygdegård.

Ett 50-tal åhörare hade samlats för att höra ”Mjölnaren i
Tun”, Tommy Johansson från Tun nära Såtenäs berätta om sin kvarn.

Kvarnen i Tun är en elkvarn som och byggdes 1914 när bygden
fick elström, dvs för 100 år sedan. Tidigare var kvarnar drivna av vind eller
vatten, men med en kvarn som gick med elektricitet var man inte beroende av
väder eller vind för att mala. Tommy tog över kvarnen 1980 och är den tredje
ägaren i kvarnens historia. Det är en av få landsbygdskvarnar som fortfarande
är i aktiv drift.

Tommy visade en film om kvarnen och berättade också om hur
mjölnararbetet gick till förr och nu. Fortfarande är det mycket av arbetet som
sker manuellt i hans kvarn, inte minst själva paketeringen av mjölet.
Spannmålet köps in från närliggande gårdar och mjölet levereras till butiker i
närområdet. Det är alltså verkligen ”närproducerat”. Det fanns också påsar med
mjöl till försäljning, vilka hade en strykande åtgång.

Hillevi Petersson som tidigare varit lärare i Tunge och Göta
visade planscher sammanställda av en skolklass för några år sedan. De hade fått
var sitt gammalt kort med ett motiv från bygden och hade själva tagit nya kort
på samma platser och också forskat i historien om platserna, vem som hade bott
där mm. De hade beskrivit både torpställen, ”slott”, affärer, fabriker och
mycket annat.

Det serverades förstås kaffe och såldes lotter. Tack alla som hjälpte till med arrangemanget.Next »